divendres, 27 de febrer de 2009

Pàgina Web de Mari Carmen Arenas FonollosaAquesta pàgina aporta recursos molt interessants per al període d'adaptació.


http://personal.telefonica.terra.es/web/iremara/mapa.html

Més experiències sobre el període d'adaptació

En el següent enllaç que ens envien Sandra, Alejandra y Carmen podem trobar més informació pràctica sobre el període d'adaptació.

http://es.geocities.com/ishar20/periodo_adaptacion.htm

Organitzación del període d'adaptació que plantejen Maria Sandra, Carmen i Alejandra


En l'organització del Període d'Adaptació,cal destacar els aspectes següent

Reunions i entrevistes amb les famílies:

1. Entrevista amb la directora: és el primer contacte que mantenen les famílies amb l'escola. On a més de formalitzar la matricula del xiquet/a, coneixen les educadores tant tutora com de suport i realitzen una visita guiada per totes les instal•lacions del centre.

2. Reunió general amb els pares a principi de curs: primera reunió en grup de tots els pares i mares que formen part d'un mateix nivell o grup. En ella es donen les primeres pautes d'actuació educativa i orientació en els primers dies del curs, s'entreguen documents informatius sobre adaptació a l'escola, normes, programacions, etc.

3. Entrevista personal educadors-pares: el principal objectiu de la qual és crear un clima de comunicació pares-educadores, on el principal tema és el propi xiquet, les seues necessitats, moment evolutiu en què es troba, etc.

 Preparació de l'escola en els primers dies del curs escolar: es cuiden tots i cada un dels detalls, totes les instal•lacions es preparen per als primers dies del xiquet/a en L'Escola, els seus materials, espais, programacions…es cuiden al “didet”. Tots els esforços són pocs per a acollir els nostres xiquets/es.
 Les programacions: este moment està dedicat especialment a l'Adaptació del xiquet/a a L'Escola i la seua programació ha d'adaptar-se a les circumstàncies.

 Criteris de l'entrada del xiquet/a a l'Escola Infantil: l'entrada ha de ser gradual i escalonada. S'iniciarà l'adaptació amb xiquets/es de cursos anteriors i alguns de nova admissió. El primer dia d'instància en l'escola els xiquets/es passaran dos o tres hores, augmentant progressivament l'horari, fins a completar la jornada al complet.

 Orientacions per als pares ii mares sobre el període d'adaptació a L'Escola Infantil: es realitzarà una entrevista individual amb ells. Després reunions dels pares de la classe. S'utilitzaran panells informatius, en els quals es posen a manera de còmic o de diapositives, el que significa el període d'adaptació per als xiquets/es, i com han d'actuar els pares i mares. I finalment es fa el butlletí mensual de l'escola, on a principi de curs es donen xicotetes orientacions als pares.

Com a conclusió, hem de fer veure els pares i mares que esta situació és transitòria i que a mesura que transcórrega el temps el xiquet/a s'anirà habituant a un nou espai, i començarà a interactuar amb els seus companys/es, educadors/es… també és important que els pares no visquen este període amb angoixa, ja que de seguida els xiquets/es es donen compte i s'aprofiten d'això.

dimecres, 25 de febrer de 2009

El període d'adaptació d'un col.legi. AndreaConsultar l'experiència d'aquest centre es servirà per a entendre millor en que consisteix aquest periode desde el punt de vista pedagógic, i també serveix com a exemple de les pautes a seguir per a dur-lo a terme.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/reyescatolicos/comunicados/inf3PERIODOADAPTACION.ppt

dilluns, 23 de febrer de 2009

Entrevista mestra sobre el període d'adaptació.Sara

1. Quina és la reacció general dels xiquets quan arriben a la classe per primera vegada?

Al llarg de la experiència han sigut més els que han anat directes als joguets amb bon humor que els que ploren, que generalment solen ser un o dos. Els xiquets generalment tenen un concepte positiu de l’escola.

2. Què es el que fas per a pal·liar aquestes reaccions?

Entretenint-lo, donant-li algun joguet, portant-lo amb els altres xiquets... donant-li consol. Intente que el xiquet entrable relacions entre el cole i el seu context, és així com li pregunte si te algun amic a la classe, si algun germanet, cosí, veïnet acudeix també a l’escola, si hi ha vingut alguna vegada ...

3. Cóm és la seqüenciació d’incorporació dels xiquets?

Tot segons el nombre d’alumnes a l’aula però gira al voltant de 4 o 5, en una mateixa setmana cada dia van 4-5 xiquets. Aquesta adaptació té una setmana de duració al nostre col·legi. Trobe que aquest període és de gran importància per una incorporació escolar positiva, jo he viscut el abans i el després de la instauració d’aquest període d’adaptació i és un gran encert.

4. En quin moment es realitza la entrevista amb els pares?

Abans de que els xiquets comencen l’escola per tal de conèixer més sobre ells abans de tindre un primer contacte. Sempre recomane que convé que acudisquen tots els membres, el pare, la mare i el xiquet, perquè puga relacionar la allar amb l’escola.

5. Quines són les preguntes més freqüents, d’aquesta entrevista?

El formulari de l’entrevista ve determinat per conselleria. Les preguntes giren entorn a:

Edad de la mare, problemes en el part, xiquet prematur, malalties, si controla esfínters, caràcter del xiquet... si existeix algun problema s’anima a que ho comenten des d’un principi per poder-los ajudar. També es formulen preguntes per intentar averiguar l’ambient familiar del allar etc.

La pròpia experiència viscuda m’ha mostrat que un índex molt elevat de pares no diu la veritat, solen ocultar característiques com falta de control d’esfínters etc, creuen que així ajuden al xiquet.

6. Quins consells són els que dones com a professora per a que els pares accepten millor el canvi de casa a l’escola?

Parlar al xiquet de l’escola sempre com un lloc on va a passar-ho bé, introduir-lo en obligacions que tots tenim (pare i mare treballen), relacionar-ho amb un tret positiu del seu creixement

Evitar comentaris com: “en arribar a l’escola sabràs el que es bo... veuràs en anar tot el que hauràs de fer, allí de jugar res...” Són molts els pares o coneguts del xiquet que empren aquests comentaris davant el xiquet, els quals tenen repercussions negatives els primers dies d’escola.

7. Creus que repercuteix molt l’actitud dels pares en la dels xiquets?

Influeix molt, ja que si els pares els fan veure als seus fills l’escola com un lloc positiu, on va a gaudir, a jugar, aprendre i créixer, el xiquet ja acudirà mentalitzat. A més a més, cal anar parlant-li al xiquet al llarg de l’estiu de l’escola, i és interessant que la visiten en algun moment abans de l’ingrés: acompanyar un germà, cosí o veí, fins i tot acudir als esplais per veure com els xiquets riuen i juguen.

8. Trobes diferències significants entre els xiquets que han anat a la guarderia i els que no?

Durant el període d’adaptació si que és notable (tenen amics, saben d’hàbits) però al llarg del curs es prou més important l’ambient familiar.

9. De quina manera prepares la classe per a rebre als xiquets? Quins recursos empres?

Intente que la classe resulte atractiva per a ells, els dóne globus, deixe els joguets a la vista, prepare una cançó o un conte per compartir amb els xiquets etc.

10. Cóm són les relacions entre els xiquets en eixe primer contacte?

A vegades els xiquets al entrar a l’escola ja tenen relacions amb altres menuts, pel que parlàvem de la guarderia de vegades tenen companys, o tenen relacions amb veïns o companys de joc del parc etc. Però la major part de les vegades els xiquets són molt independents a aquestes edats i durant els primers dies no solen entablar relacions, prima l’egocentrisme en la primera escolarització.

Més idees sobre el període d'adaptació.Silvia


http://www.celpi.net/articles/Adaptaci%C3%B3.pdf
En aquesta hi ha una sèrie de preguntes interessants i d’orientacions psicològiques i pedagògiques també molt interessants.

http://www.xtec.net/ceipelspins/Fons.Escola/Infantil/P3/ADAPTACIO.htm Aquesta és una web d’un col•legi que ens explica com fan l’adaptació.

Una visió més directa del període d'adaptació. Carolina

Aquesta fulla és un exemple de les normes d'entrades i eixides i de com han d'actuar el pares en el període d'adaptació d'un col·legi de Catalunya.
Aquest material ens ofereix un exemple molt evident de com el xiquets entren progresivament d'acord amb uns criteris establerts pel col·legi i com el comportament dels familiars va canviant d'acord amb unes pautes.

http://xtec.cat/ceipsantpau/informacions/P3/AdaptacioP3.pdf
http://www.ceipantigua.org/ei_adapt_3.htm

Concurs per a triar la "Mascota de la classe"

Des d'avui dia 23 a 27 de febrer s'obri el termini de presentació de la mascota de la classe de 3 anys i de 4/5 anys.
Hi ha dues categories:

-
-Categoria A: Mascota per a la classe de 3 anys.
--Categoria B: Mascota pèr a la classe de 4/5 anys.

Normes de Presentació:
S'haurà de presentar:
Nom de la Mascota i imatge o dibuix que la representaria i categoria que es presenta.
Una breu justificació del nom i la imatge o dibuix.
Nom i cognom i un pseudònim que apareixerà com autor/a de la mascota. Finalmente es revelarà el nom del creador o credaora.
S'enviarà a la següent direcció: pedagogia06anys@gmail.com

Requisits:
Cada alumne o grup de 4 persones pot optar a una categoria o a les dues.
El jurat estarà format per les vostres votacions. La mascota més votada de cada una de les categories serà la mascota de la classe de 2n Infantil i la repartirem per a tots.

El guardó serà 0,5punts a la nota de les pràctiques, a més a més de rebre la felicitació de la professora i els companys i publicarla en el BLOC i en el periòdic Informació, secció de la "Tiza."

Experiència de Alejandra Martinez

IMPORTÀNCIA DE L'OBJECTE TRANSACIONAL AL PERíODE D'ADAPTACIÓ

L'importància d'aquest objecte es indiscutible. El xiquet quan entra per primera vegada a l'escola, necessita tenir un objecte que li permita establir relacions i apropar el seu hogar conegut fins a aquest moment, amb el nou hogar al que cal adaptar-se, es un suport emocional, de vincle d'apego, que li va donar una seguretat incalculable; per aixó, hem de permetre que durant el periode d'adaptació el xiquet que ho necessesite el porte a l'escola.

En els primers moments es molt probable que el xiquet preferisca jugar amb el seu joguet que amb els de classe, i en les noves situacions ho necessite. Pero poc a poc, podem convidar-lo a que ho vaja deixant a la seua perxa, dient-li que per a pintar (dinar, eixir al pati...)no li fa falta, i observarem com poc a poc, davant les nostres paraules i peticions de deixada del objecte, el xiquet ens el donarà, però quan hi haja conclós l'activitat, ens el tornarà a demanar...fins que un dia, el xiquet o la xiqueta s'endonarà compte de que agarrar el seu joguet li impedix jugar amb altres jocs o companys i,llavors, el deixarà el sol a la seua perxa...es pot dir que si hara el xiquet està totalment adaptat i ha establit uns nous vincles d'apego amb els seus companys o mestre/a

diumenge, 15 de febrer de 2009

dissabte, 14 de febrer de 2009

Autors Educació Infantil

Aquesta presentació és per a una lectura complementaria del que hem treballat a la classe en el tema 3.
Didactica De La Educacion Infantil

Aulas Montesori (2)

Aulas Montessori